FACULTY OF ENGINEERINGDEPARTMENT OF ENGINEERING SCIENCES


Mühendislik Bilimleri Bölümü Lisansüstü Programlarına yeni Başvurular

Aralık 2013 Başvuru Döneminde Mühendislik Bilimleri Bölümü Lisansüstü Programlarına başvuru yapmış/yapmakta olan öğrencilerin Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinin araştırma konularını incelemeleri ve ilgili oldukları konulardaki Öğretim Üyeleri ile önceden görüşmeleri önem arz etmektedir.