1) Biyomekanik 1 ve 2 dersleri alındığında birbirini replace olarak görünüyorsa Bölüm sekreterliğine hemen bir e mail ile başvurun.

If Biomechanics-1 and Biomechanics-2 appear to replace each other, contact the secretary's office of the department of Engineering Sciences immediately via e-mail.

2) Danışman onayı almamış olan öğrenci dönem başında kayıtsız duruma düşecek ve ders ekle silde kayıt olamayacaktır. Bu nedenle engeç 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17:00 a kadar danışmanınızdan onay almanız gerekmektedir. Bu işlemin mümkün olduğunca son güne bırakılmaması önemlidir.

Students who have not received the advisor's approval will be unregistered at the beginning of the semester and will not be able to register during the add-drop period. For this reason, you need to get your approval from your advisor until 17:00 on Friday, September 30, 2022. If possible, do not leave the advisor's approval to the last day.

3) Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin (yeni kayıtlar dahil) almaları gereken dersler konusunda öncelikle Bölüm internet sayfasındaki müfredatı (curriculum) incelemeleri ve Bölümde açılan derslere bakarak ( bu derslerden almadılarsa en az 1 ders eklemeleri zorunludur) kayıt sayfalarında görülen danışmanlarıyla e-posta ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Master's and Ph.D. students of the Engineering Sciences department (including new students) should first check the curriculum on the website of the department and contact their advisors via e-mail after checking the courses offered this semester (If they have not taken any of these courses, they must add at least 1 course).

4) Doktora yeterlik sınavına girecek öğrencilerin müfredata göre almaları gereken (seminer etik vb kredisiz ve zorunlu dersler dahil) tüm dersleri metu sis programındaki transkriptten kontrol etmeleri, eksik dersleri varsa bu dönem kayıtlarda almaları gereklidir.

Students who will take the PhD qualifying exam are required to check all the courses (including non-credit courses such as seminary ethics, etc. and must courses) from their transcript. If there are missing courses, they must be taken during the registration period.


Last Updated:
15/09/2022 - 15:44