MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

LİSANS DERSLERİ

 

ES-202: Mühendisler için Matematik (3-0)3

Vektör uzayları, matrisler, lineer denklem sistemleri, lineer dönüşümler, baz değişimi, özdeğer problemleri, ikinci dereceden formlar ve diyagonalizasyon. Vektör hesabı, çizgi, yüzey ve hacim integrali. Gradyan, diverjans, curl. Green, Gauss ve Stokes teoremleri. Karmaşık Sayılar.

Ön koşul: MATH 120.

ES-204: Mühendislik Matematiği (4-0)4

Vektör uzaylarına ve lineer cebire giriş. Vektör diferansiyel hesabı. Çizgi, yüzey, hacim integralleri ve integral teoremleri. Matrislerin cebiri. Denklem sistemleri ve Gauss eleme. Lineer dönüşümler, baz değişimi. Özdeğer problemleri, diyagonalizasyon ve ikinci dereceden formlar. Olasılık kavramı, rassal değişkenler, bazı kullanışlı dağılımlar, parametre tahmini, güven aralıkları ve hipotez testleri, lineer regresyon.

Ön koşul: MATH 119.

ES-221: Mühendislik Mekaniği I (3-0)3

Mekaniğin prensipleri. İki ve üç boyutta statik elemanlar, merkezler, yapıların ve makinelerin analizi, sürtünme. İç kuvvet diyagramları. Atalet momenti.

Ön koşul: MATH 119.

ES-223: Statik ve Malzeme Dayanımı (4-0)4

Mekaniğin prensipleri. İki boyutta statik elemanlar. Merkezler ve momentler. Basit düzlem yapıların analizi. İç kuvvet diyagramları. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları. Aksiyal yüklenmiş elemanlar. Burulma. Yan yüklenmiş elemanlar.

Ön koşul: MATH 119.

ES-224: Malzeme Dayanımı (3-0)3

Gerilme ve şekil değiştirme durumu. Mühendislik problemlerinin çözümünde idealizasyonlar ve prensipler. Aksiyal yüklenmiş elemanlar. Burulma. Yan yüklenmiş elemanlar. Termal gerilme ve şekil değiştirme. Belirsiz problemler. Eğilme. Yorulma teorileri.

Ön koşul: ES 221 veya ES 225.

ES-225: Mühendislik Mekaniği (4-0)4

Mekaniğin prensiplerinin uygulanması. İki ve üç boyutta statik elemanlar, kuvvetlerin eşdeğeri sistemleri. Rijit cisimlerin denge durumu, dağılmış kuvvetler, yapı analizi, kirişlerde kuvvetler. Sürtünme. Parçacıkların kinematiği, parçacıkların kinetiği, enerji ve momentum yöntemleri, rijit cisimlerin kinematiği, rijit cisimlerin düzlem hareketi.

Ön koşul: PHYS 105 ve MATH 119.

ES-303: Mühendisler için İstatistiksel Yöntemler (3-0)3

Betimsel istatistik, histogramlar, merkezi eğilim, yayılım ve korelasyon ölçüleri. Temel olasılık kavramları, rassal değişkenler, olasılık yoğunluk ve kütle fonksiyonu. Hipotez testleri, güven aralıkları. Büyük sayılar yasası ve merkezi limit teoremi. Regresyon analizi. Mühendislikte uygulamalar.

Ön koşul: MATH 119.

ES-361: Mühendislikte Hesap Yöntemleri (3-0)3

Mühendislik problemlerinin matematiksel modellemesi, Doğrusal olmayan tek değişkenli denklem ve doğrusal ve doğrusal olmayan denklem sistemlerinin sayısal çözümü. Eğri uydurma ve interpolasyon polinomları. Sayısal türev alma ve integral alma. Olağandışı durumlar.

Ön koşul: MATH 119

ES-401: Mühendislikte Sayısal Analiz (3-0)3

Sayısal hesaplama hatalarının analizi. Doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin çözümü.

 

 

 


Son Güncelleme:
08/02/2024 - 14:16